Meme Kanseri önlemlerini incelemek için Tıklayınız

info@drakifserhatgur.com (232) 454 14 14

MEME KANSERİ

Meme Kanseri

İçindekiler
Meme Kanseri Nedir?
Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?
Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?
Onkoplastik Cerrahi Nedir?
Onkoplastik Cerrahi Kimlere Yapılır?


Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, meme dokusu içindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ile oluşan bir hastalıktır. Kadınlarda en çok görülen kanser türü olmasıyla beraber erkeklerde de görülebilmektedir. Menapoz sonrası dönemde daha sık görülmesine rağmen daha 18 yaşından itibaren her kadında görülebilir. Meme kanserinin tanı ve tedavisinde yapılan araştırmalar ve gelişmeler sonucunda meme kanserine bağlı ölümler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek azalmaktadır. Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken tanı hayat kurtarıcı olmaktadır. Hekim tavsiyesi doğrultusunda yapılacak yıllık mamografi ve ultrason taramaları çok erken tanı koyulup erken tedavi edilerek tam kür sağlanmasına yol açmaktadır.

Erken Tanı;
Tedavi sürecindeki pozitif etkiyi hızlandırır.

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

 • Memede kitle ya da herhangi bir memenin bir bölgesinde diğer bölgelerinden farklılık hissi.
 • Memenin şekil ve büyüklüğünde değişiklik
 • Meme derisinde çekinti
 • Meme başının eskiden olmayan şekilde içe çekilmesi
 • Meme derisinde portakal kabuğuna benzer görüntü ya da kızarıklık

Ne zaman doktora gitmeli?
Son yapılan mamogram ya da ultrason normal olsa bile bu belirtilerden herhangi biri oluştuysa deneyimli bir meme cerrahına gitmek gerekir.

Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Görüntüleme (mamografi, meme ve koltukaltı ultrasonografisi, meme ve dinamik MR) tetkikleri tamamlandıktan sonra patolojik tanı koymak gerekir.

 • Tru-cut (kalın iğne) ile biyopsi: Genellikle ultrasonografi eşliğinde nadiren de mamografi ya da MR eşliğinde yapılan bir yöntemdir. Eğer muayenede ele gelen bir kitle varsa deneyimli bir cerrah poliklinikte uygulayabilir. Memedeki kitleden küçük bir doku parçası alarak patologlar tarafından incelenir.

 • Stereotaktik işaretleme ile eksizyonel biyopsi: Ultrasonografi ya da mamografi eşliğinde ele gelmeyen kitle ya da mikrokalsifikasyon alanı tel ile işaretlenir. İşaretlenen alan genel anestezi altında eksize edilir ve patolojik olarak incelenir.

 • Eksizyonel biyopsi ve frozen section: Hastanın seçimi ile bazı olgularda genel anestezi altında ele gelen kitle eksize edilir ve operayon sırasında patolojik olarak incelenir. Eğer sonuç kanser gelirse ameliyata devam edilir.

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme kanseri tanısı alan bir hastada tedavi planı yapılır. Tedavi planı içinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi yer alır. Bu teadvilerin gerekliliği, zamanlaması, sıralaması ve miktarları birçok branştan hekimin yer aldığı konseylerde kararlaştırılır. Cerrahi tedavideki 2 ana unsur memeye yönelik cerrahi tedavi ve koltuk altına yönelik cerrahi tedavidir.

 • Memeye yönelik cerrahi tedavi
 • Kısmi meme rezeksiyonu (segmental mastektomi): Kitle ile birlikte memenin sadece bir kısmı çıkarılır.
 • Memenin tamamının çıkarılması (total mastektomi): hasta olan memenin tamamı çıkarılır
 • Onkoplastik cerrahi: Memeye uygulanan cerrahi sonrası (hem kısmi hem total mastektomi sonrası) memenin estetik görüntüsünü düzeltmek amacıyla yapılır. Günümüzde hemen hemen her hastaya deneyimli cerrahlar tarafından uygulanmaktadır.

 • Koltuk altına yönelik cerrahi tedavi
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi: meme başından verilen boya maddesi ve veya radyoaktif maddenin takibi ile bulunan bekçidüğümler çıkarılır ve patolojik inceleme yapılır. Gerekli olan hastaya koltuk altı temizleme işlemi yapılır. Günümüzde meme kanseri hastalarının yaklaşık %70’ine sadece bun işlem uygulanmakta ve koltuk altı temizleme operasyonu gerekli olmamaktadır.
 • Koltuk altı lenf bezlerinin alınması (aksiller diseksiyon): koltukaltından en az 8 adet lenf bezi çıkarılarak yapılır. En önemli komplikasyonu sonraki yıllarda görülen kolda lenfödem gelişmesidir.
 • Onkoplastik Cerrahi Nedir?

  Onkoplastik cerrahi son yıllarda günlük cerrahi pratiğimize özellikle meme kanseri nedeniyle uygulanan ameliyatlar arasına girmiştir. Onkoplastik cerrahi temel olarak meme kanseri nedeniyle memeye uygulanacak olan ya da uygulanmış olan ameliyata bağlı olarak meydana gelen estetik bozuklukları düzeltme ya da önleme amacıyla uygulanır. Onkolplastik cerrahi memenin bir kısmının alındığı ameliyatlarda genellikle hastaya ait meme dokusunun hareket ettirilmesi yöntemiyle, oluşan boşluğun doldurulması temeline dayanır. Meme kanseri nedeniyle memenin tamamının alınması gereken ya da meme kanseri gelişme riskinin yüksek olması nedeniyle meme dokusunun alınması gereken hastalarda genişletici ya da protez ile yeni meme dokusu oluşturulması temeline dayanır.

  Onkoplastik cerrahi Kimlere yapılır?

  Onkoplastik cerrahi arzu eden ve uygun olan her meme kanseri hastasına uygulanabilir.
  Ne zaman doktora gitmeli?

  Meme Kanseri hastası nasıl takip edilir

  Meme kanseri hastasının tedavisi bittikten sonra hem onkoloğu hem de cerrahı tarafından takip edilebilir. Takipte ilk başta 6 ayda bir sonra ise yılda bir takip önerilmektedir. Takipte hem meme muayenesi hem de meme görüntüleme teknikleri kullanılır. Ayrıca kan tetkikleri de tekrarlanır.

  Prof. Dr. Akif Serhat GÜR

  Bu sitede yazılanlar bilgi amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.